Συνδέσμοι

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΜΚΟ)

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Χρηματοδοτούμενα προγράμματα Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης

Η Δράση « Έρευνα για θέματα που σχετίζονται με νεαρούς ΥΤΧ στην Κύπρο και μελλοντικές προοπτικές» (Δράση C4, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης, Ετήσιο Πρόγραμμα 2012) υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Ταμείων Αλληλεγγύης (95%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (5%)