Νεα

CARDET participates in project MIPEX 2015 led by CIDOB and MPG

CARDET is a partner of the project “Integration policies: Who benefits? The development and use of indicators in integration debates” (MIPEX 2015) led by the Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), and the Migration Policy Group (MPG). The project aims to inform and engage key policy actors about how to use indicators to improve integration governance and policy effectiveness.

The main objectives of the project are:

To identify and measure integration outcomes, integration policies, and other contextual factors that can impact policy effectiveness; To describe the real and potential beneficiaries of policies in seven key areas, namely employment, education, political participation, access to nationality, family reunification, long-term residence, and anti-discrimination. To collect and analyse high-quality evaluations of integration policy effects.

 

The key research outputs will be an interactive website building on the successful MIPEX website and an E-book presenting all the data through easy-to-use country profiles, analysis, and databases. This data will be calculated separately for every country and for each of the seven policy areas. In order to deliver these outputs, the MIPEX team will:

  • Update policies - the project will provide detailed and comparable accounts of the most recent policy changes, building on the baseline data gathered in the MIPEX research. A new strand on health will be added in partnership with the COST/ADAPT research network and the International Organisation for Migration.
  • Collect and analyse statistical information on policy outcomes, context, and beneficiaries.
  • Identify and analyse evaluations of policy effects in at least 10 Member States.
  • Publish and disseminate the results - press campaign will be organised in all 28 EU Member States and in-depth policy debates in at least 12. At the final event in Brussels, the results of the research, evaluations and national debates will be presented, aiming to link national with European debates and the Stockholm Programme with the Europe 2020 strategy.

The project “Integration policies: Who benefits?” is co-funded by the European Fund for the Integration of Third-Country Nationals. The project started in November 2013 and will finish in April 2015.

EU PARTNERS

The project will conduct a complete review of integration outcomes, policies, and beneficiaries in the 28 EU Member States. In addition, the project aims to include other countries, Norway, Switzerland, South Korea, Japan, and major OECD countries of immigration, such as Australia, Canada, New Zealand, and the US (at the costs of partners in these countries).

Austria Beratungszentrum für Migranten and Migrantinnen
Belgium GERME, Free University of Brussels (ULB)
Bulgaria OSI
Croatia Institute for migration and ethnic studies
Cyprus CARDET
Czech Republic Multicultural Centre Prague
Estonia Institute of Baltic Studies
Finland Institute of Migration
France France Terre d'Asile
Germany Boell Foundation
Greece Hellenic Foundation for European and Foreign Policy - ELIAMEP
Hungary ICCR Budapest Foundation
Ireland Immigrant Council of Ireland
Italy ISMU
Latvia Centre for Public Policy PROVIDUS
Lithuania Lithuanian Social Research Centre
Luxembourg Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés (ASTI)
Malta The People for Change Foundation
Poland Institute of Public Affairs
Portugal Centre for Geographical Studies, University of Lisbon
Romania Soros Foundation Romania - OSI
Slovakia Institute for Public Affairs
Slovenia Peace Institute
Spain Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)
Sweden Swedish Red Cross
UK COMPAS
Belgium MPG
Η Δράση « Έρευνα για θέματα που σχετίζονται με νεαρούς ΥΤΧ στην Κύπρο και μελλοντικές προοπτικές» (Δράση C4, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης, Ετήσιο Πρόγραμμα 2012) υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Ταμείων Αλληλεγγύης (95%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (5%)