Νεα

Εναρκτήρια Συνάντηση με τοπικούς φορείς για τις συνεχιζόμενες δράσεις του ΜΔΜ

Το CARDET, συντονιστής του Μεσογειακού Δικτύου Μετανάστευσης (ΜΔΜ), με περισσότερα από 180 μέλη, πρόσφατα έλαβε στήριξη για συνέχιση των εργασιών του για επέκταση του Δικτύου και ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του σε θέματα μετανάστευσης και ενσωμάτωσης με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή της Μεσογείου. Το ΜΔΜ υποστηρίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα Ταμεία Αλληλεγγύης.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Δικτύου, το CARDET διοργάνωσε εναρκτήρια συνάντηση την Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014, με τη συμμετοχή αξιωματούχων και εκπροσώπων ΜΚΟ και σκοπό τη συζήτηση του πλαισίου ανάπτυξης του Δικτύου, τη διαπίστωση των θεματικών πεδίων και καλών πρακτικών, τη διερεύνηση των τελευταίων εξελίξεων σε θέματα Μετανάστευσης, καθώς επίσης και τον καθορισμός ρόλων των εξειδικευμένων ομάδων ενδιαφέροντος.

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν το κενό μεταξύ νομοθεσίας για τη μετανάστευση και υλοποίησης της ειδικότερα όσον αφορά σε θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπάρχει, τόνισαν, έλλειψη συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών μετανάστευσης και των άλλων αρμόδιων αρχών η οποία δεν επιτρέπει την αποτελεσματική αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με τη μετανάστευση. Σ ’αυτό το πλαίσιο, οι συμμετέχοντες πρότειναν περαιτέρω συζήτηση των θεμάτων μεταξύ των μελών του Δικτύου ούτως ώστε να εντοπιστούν κοινές ανάγκες με τις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου με σκοπό την ανάπτυξη κοινών στόχων και την εμβάθυνση συνεργασίας μεταξύ οργανισμών και δημοσίων υπηρεσιών, με ευρύτερη θεματική τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Μεταναστών.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Ταμείων Αλληλεγγύης, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, του Ανοικτού Πανεπιστημίου, της οργάνωσης ΚΙΣΑ, του Δήμου Αγ. Δομετίου, του CARDET και της INNOVADE.

Η Δράση « Έρευνα για θέματα που σχετίζονται με νεαρούς ΥΤΧ στην Κύπρο και μελλοντικές προοπτικές» (Δράση C4, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης, Ετήσιο Πρόγραμμα 2012) υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Ταμείων Αλληλεγγύης (95%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (5%)